Dans

Jubiiie! Opstart af dans tirsdag, den 25. maj 2021.

Kære danser

Så modtog vi retningslinjerne fra Kulturministeriet.

Det betyder, at vi ENDELIG kan starte vores dans op igen, – og uuuuhh, hvor vi dog glæder os til at se DIG i næste uge.

7 måneders nedlukning er laaaang tid, – så der vil blive masser af recap 😉

Af de nye genåbningsregler fremgår det blandt andet, at du ikke må komme til dans uden gyldigt Coronapas, – og at det er foreningernes ansvar, at fortage stikprøvekontrol 1 gang i døgnet.

Kulturministeriet skriver således:

”Coronapas – stikprøvekontrol:

Der er krav om fremvisning af Coronapas og gyldigt ID for deltagere på 18 år og derover for at få adgang til lokaler, hvor der udøves idrætsaktiviteter og foreningsaktiviteter. Kravet gælder ikke frivillige trænere, ansatte eller lignende, men de opfordres til at lade sig teste inden aktiviteten.

I lokaler, hvor der udøves aktiviteter organiseret af foreninger, skal kontrol af Coronapas ske via stikprøvekontrol mindst 1 gang i døgnet de dage der er aktiviteter.

Ved stikprøvekontrol forstås kontrol af alle de tilstedeværende besøgende mv. i lokalet på det tidspunkt, hvor kontrollen foretages.

Det er foreningens ansvar at sikre, at alle personer har et gyldigt Coronapas.

 Hvad er et gyldigt Coronapas?

Ved et gyldigt Coronapas forstås dokumentation for:

  • et negativt testresultat af en covid-19 test, der er højst 72 timer gammelt regnet fra tidspunktet, hvor testen er foretaget,
  • et positivt resultat af en PCR-test, der er mindst 14 dage og højst 8 måneder gammelt regnet fra tidspunktet, hvor testen blev foretaget,
  • et påbegyndt vaccinationsforløb mod covid-19 (et vaccinationsforløb anses som påbegyndt mindst 14 dage og højst 42 dage efter den første dosis) eller
  • et gennemført vaccinationsforløb (kræver et vaccinationsforløb 1 dosis anses forløbet som gennemført 14 dage efter denne ene dosis. Kræver et vaccinationsforløb flere doser anses forløbet for gennemført efter den afsluttende dosis).

Der godtages fortsat Coronapas ved print-format og via sundhed.dk – disse skal fremvises sammen med ID. Desuden lanceres sundhedsmyndighedernes app Coronapas i slutningen af maj. Der skal ikke tjekkes ID ved fremvisning af Coronapas på app’en.

Ved kontrol af Coronapas på app’en skal der til gengæld tjekkes at der på skærmen står ’Gyldig i Danmark’ kombineret med bevægelige elementer – dette for at sikre, at det ikke er et skærmbillede der fremvises. Coronapas via app’en kan også tjekkes ved at scanne QR koden via appen”.

 Vi i bestyrelsen vil derfor skulle foretage stikprøvekontrol 1 gang dagligt af samtlige dansere på et enkelt hold. For at gøre det lettest for alle parter, vil vi bede dig om at have dokumentationen klar, så vi lige hurtigt kan se det i døren når du ankommer.

Det er ikke fordi vi ønsker at lege politibetjente, men vi følger blot de udstukne regler – og i sidste ende, så er det vores alles ve og vel som er det handler om.

Brug af mundbind:

Der er fortsat krav om brug af mundbind indendørs. Dette gælder så længe du bevæger dig til og fra dans. ” – IKKE NÅR VI DANSER!

Mødetid og sluttidspunkt på dans:

I disse tider beder vi dig om, ikke at komme i al for god tid, – da du desværre kun vil have adgang til salen på det hold som du danser på.

Vi beder dig også være indstillet på, at vi slutter dans ca. 10 minutter tidligere end vi plejer, så du kan nå at forlade salen, inden det næste hold skal til.

Og til sidst skal vi stadig huske på nedenstående:

 Pas ekstra godt på dig selv og dine dansevenner, og hjælp med at undgå smitte. COVID-19 er ikke overstået, så det er derfor utrolig vigtigt, at vi fortsat følger retningslinjerne for at undgå smittespredning.

Vi undgår blandt andet smittespredning ved at følge de generelle retningslinjer for god hygiejne:

• vi begrænser fysisk kontakt

• vi holder 1- 2 meters afstand til hinanden

• vi er opmærksomme i større forsamlinger

• vi passer særligt godt på alle i risikogruppen

• vi vasker ofte hænder OG bruger håndsprit

• vi bliver hjemme hvis vi har symptomer på sygdom

…. så lad os alle i fællesskab huske på dette

I fredags var vi nede i Brønden og for at aftale nærmere vedrørende opstarten. Det er bare nogle FANTASTISKE gutter, – og de glæder sig også SÅ MEGET til vi starter op igen.

Vi føler selv at alt er tænkt igennem, således at vi får en tryg og dejlig opstart. Skulle vi mod forventning have overset et eller andet, – så kom endelig og sig det til os, så det hurtigt kan blive rettet op 😉

På gensyn lige om lidt!

Kærlige hilsner fra

Come and Dance 😊