Dans

UDSAT!! VIGTIG INFO! Ordinær Generalforsamling udsættes til 11. april 2021.

 Kære Come and Dancer;

Vi håber, at I og jeres kære har det godt og at I er kommet godt ind i det nye år 😊

På grund af de nye Coronastramninger er det ikke længere muligt at afholde vores planlagte Generalforsamling, – søndag den 7. februar 2021.

Af DGI´s hjemmeside (opdateret 6.1.21) vedrørende: Afholdelse af Generalforsamling i lyset af Corona fremgår det således:

Kan der afholdes generalforsamling i januar eller februar 2021?

Fra 6. januar 2021 kl. 12.00 er forsamlingsbekendtgørelsen ændret, så der ikke må være forsamlinger, hvor der er flere end fem til stede på samme sted og tid, og der er ikke længere en særregel for siddende forsamlinger. Forsamlingsreglen på max. fem gælder til og med 28. februar 2021, men der kan selvfølgelig i perioden blive besluttet noget andet. Forsamlingsbekendtgørelsen ophæves den 1. marts 2021, så på nuværende tidspunkt er der ikke begrænsninger fra 1. marts 2021, men det kan naturligvis komme. I den forbindelse kan det også være, at der genindføres særregler for siddende forsamlinger.

De nugældende regler betyder altså, at en generalforsamling i en idrætsforening er underlagt max. fem-reglen frem til og med 28. februar 2021.

I praksis betyder det, at det i januar og februar 2021 ikke er muligt at afholde fysisk generalforsamling.

Hvad gør foreningen, hvis vedtægterne kræver, at der skal holdes generalforsamling inden udgangen af februar 2021?
Fysisk afholdelse er ikke mulig, medmindre forsamlingsbekendtgørelsen senere bliver ændret. Udgangspunktet er derfor, at der indkaldes til generalforsamling til afholdelse i marts eller april, eventuelt i maj 2021. Er der allerede indkaldt til generalforsamling i januar eller februar må bestyrelsen enten informere om, at datoen fastholdes i håb om, at reglerne bliver ændret, og gør de ikke det, bliver generalforsamlingen aflyst, og der indkaldes til et andet senere tidspunkt. Eller også kan bestyrelsen allerede nu vælge af aflyse den planlagte dato og indkalde til en ny dato i marts/april.

Hvornår kan en generalforsamling foregå digitalt?
Den fysiske generalforsamling kan ikke ændres til en digital generalforsamling, medmindre denne mulighed allerede fremgår af foreningens vedtægter. Dog vil der i helt særlige tilfælde kunne siges at foreligge nødret, som kan begrunde, at der afholdes digital generalforsamling, f.eks. hvis et flertal af bestyrelsesmedlemmerne er stoppet eller foreningen står foran at skulle træffe store beslutninger, der haster. Men det klare udgangspunkt er altså, at generalforsamlingen udskydes til fysisk afholdelse, når lovgivningen igen gør det muligt. Der er ikke tale om nødret i almindelighed medmindre den lovbestemte forhindring i at afholde generalforsamling bliver langvarig.

Steen F. Andersen, Juridisk chef, 6. januar 2021.”

Jævnfør ovenstående har Bestyrelsen enstemmigt besluttet, at Come and Dance indkalder til ordinær Generalforsamling, – til afholdelse, – søndag, den 11. april 2021, – såfremt Coronarestriktionerne tillader det OG at det skønnes sundhedsmæssigt forsvarligt.

På snarligt (forhåbentligt) gensyn fra

Come and Dances Bestyrelse.

Comments are Closed

Theme by Anders Norén